Chính sách

Chính sách

Cuộc thi yêu cầu thí sinh tự do sáng tạo không giới hạn thể hiện trên ly cà phê Cappuccino và Latte của mình
Barista sẽ quay 1 clip ghi lại toàn bộ quá trình hoàn thiện sản phẩm của mình ( cái này là phải có kĩ năng quay để ban giám khảo có thể có góc nhìn tốt nhất nhá, đây cũng là lợi thế khi xét duyệt đó )
Bước 1 : Giới thiệu về bản than
-    Tên : Nguyễn Văn A
-    Tuổi : ……….
-    Nơi làm việc :
Bước 2 : Làm liên tục 2 ly cà phê
-    Capuccino : ly thực hiện là 160-180ml
-    Latte : ly thực hiện yêu cầu lớn hơn 220 ml
Không giới hạn về nội dung sáng tạo Basic hay free pour đều được
Đảm bảo về các yếu tố. 
-    Clip liền mạch không đứt đoạn
-    Khu vực quay gọn gang sạch sẽ
-    Thao tác cử chỉ tự tin chuyên nghiệp