gia tri 7

- Giao lưu trao đổi chiêu thức chuyên môn của cộng đồng Barista trong mùa Covid - Khuyến khích các bạn Barista trẻ tự tin tham ra các giải đấu. Đây có thể sẽ là bước nhảy cực lớn có thể thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của các bạn lên 1 tầm mới. - Giới thiệu tới các Barista có cơ hội nghề nghiệp mức lương cao hơn, đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của các bạn

- Giao lưu trao đổi chiêu thức chuyên môn của cộng đồng Barista trong mùa Covid - Khuyến khích các bạn Barista trẻ tự tin tham ra các giải đấu. Đây có thể sẽ là bước nhảy cực lớn có thể thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của các bạn lên 1 tầm mới. - Giới thiệu tới các Barista có cơ hội nghề nghiệp mức lương cao hơn, đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của các bạn

- Giao lưu trao đổi chiêu thức chuyên môn của cộng đồng Barista trong mùa Covid - Khuyến khích các bạn Barista trẻ tự tin tham ra các giải đấu. Đây có thể sẽ là bước nhảy cực lớn có thể thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của các bạn lên 1 tầm mới. - Giới thiệu tới các Barista có cơ hội nghề nghiệp mức lương cao hơn, đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của các bạn

- Giao lưu trao đổi chiêu thức chuyên môn của cộng đồng Barista trong mùa Covid - Khuyến khích các bạn Barista trẻ tự tin tham ra các giải đấu. Đây có thể sẽ là bước nhảy cực lớn có thể thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của các bạn lên 1 tầm mới. - Giới thiệu tới các Barista có cơ hội nghề nghiệp mức lương cao hơn, đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của các bạn

- Giao lưu trao đổi chiêu thức chuyên môn của cộng đồng Barista trong mùa Covid - Khuyến khích các bạn Barista trẻ tự tin tham ra các giải đấu. Đây có thể sẽ là bước nhảy cực lớn có thể thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của các bạn lên 1 tầm mới. - Giới thiệu tới các Barista có cơ hội nghề nghiệp mức lương cao hơn, đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của các bạn

Khuyến khích các bạn Barista trẻ tự tin tham ra các giải đấu. Đây có thể sẽ là bước nhảy cực lớn có thể thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của các bạn lên 1 tầm mới. Đây có thể sẽ là bước nhảy cực lớn có thể thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của các bạn lên 1 tầm mới.

Đánh thức khát vọng

Sự ra đời của Barista?
Cuộc thi yêu cầu thí sinh tự do sáng tạo không giới hạn thể hiện trên ly cà phê Cappuccino và Latte của mình Barista sẽ quay 1 clip ghi lại toàn bộ quá trình hoàn thiện sản phẩm của mình ( cái này là phải có kĩ năng quay để ban giám khảo có thể có góc nhìn tốt nhất nhá, đây cũng là lợi thế khi xét duyệt đó ) Bước 1 : Giới thiệu về bản than - Tên : Nguyễn Văn A - Tuổi : ………. - Nơi làm việc : Bước 2 : Làm liên tục 2 ly cà phê - Capuccino : ly thực hiện là 160-180ml - Latte : ly thực hiện yêu cầu lớn hơn 220 ml Không giới hạn về nội dung sáng tạo Basic hay free pour đều được

Khách hang b

"Khuyến khích các bạn Barista trẻ tự tin tham ra các giải đấu. Đây có thể sẽ là bước nhảy cực lớn có thể thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của các bạn lên 1 tầm mới."

Khách hang b

Khách hang a

"Khuyến khích các bạn Barista trẻ tự tin tham ra các giải đấu. Đây có thể sẽ là bước nhảy cực lớn có thể thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của các bạn lên 1 tầm mới."

Khách hang a

BARISTA ART PICTURES

Tiếp lửa đam mê