Sự ra đời của Barista?

Sự ra đời của Barista?

Cuộc thi yêu cầu thí sinh tự do sáng tạo không giới hạn thể hiện trên ly cà phê Cappuccino và Latte của mình

Barista sẽ quay 1 clip ghi lại toàn bộ quá trình hoàn thiện sản phẩm của mình ( cái này là phải có kĩ năng quay để ban giám khảo có thể có góc nhìn tốt nhất nhá, đây cũng là lợi thế khi xét duyệt đó )

p